ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ

V SUN Professionals je pro nás důležité, aby Vaše osobní údaje a Vaše osobní volba byly vždy respektovány a k jejich zpracování přistupujeme se společenskou odpovědností. Důraz klademe na srozumitelnost a dodržování svých závazků. Naším cílem je vytvořit si se zákazníkem silný a trvalý vztah založený na vzájemné důvěře. Část tohoto cíle spočívá v ochraně a respektování Vašeho soukromí a Vaší volby. Respektování Vašeho soukromí je pro nás klíčové. Proto jsme vypracovali níže uvedené dokumenty „Náš závazek Vaší ochrany soukromí“ a úplné znění „Vaše práva a možnosti“.

NÁŠ ZÁVAZEK VAŠÍ OCHRANY SOUKROMÍ

Vaše údaje nepoužíváme způsobem, o kterém bychom Vás předem neinformovali.
marketingová sdělení Vám zasíláme, pouze pokud o ně požádáte. Svůj názor můžete kdykoli změnit
Vaše údaje nikdy nenabízíme ani neprodáváme
ochrana soukromí a bezpečnosti je zakořeněna v každé naší činnosti
naším cílem je uchovávat Vaše údaje zabezpečené a chráněné. Spolupracujeme pouze s důvěryhodnými partnery
Jestliže s námi sdílíte své osobní údaje nebo jestliže shromažďujeme Vaše osobní údaje, používáme je v souladu s těmito ZÁSADAMI. Máte-li jakékoli dotazy či připomínky týkající se Vašich osobních údajů, kontaktujte nás na info@pergoly.info.

Jakým způsobem Vaše údaje shromažďujeme nebo získáváme?

Čím více s námi komunikujete, tím lépe Vás můžeme poznat a jsme schopni nabídnout Vám služby i produkty na míru.

Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat nebo získávat prostřednictvím našich internetových stránek, poptávkového a kontaktního formuláře nebo stránek na sociálních sítích či jinak. Někdy nám je poskytnete přímo vy (např. při vytvoření účtu, když nás kontaktujete, zašlete poptávku, když provedete nákup na našich internetových stránkách či v prodejně), někdy je shromažďujeme my (např. použitím souborů cookies, abychom pochopili, jak používáte naše stránky).

Při shromažďování údajů označíme povinná pole hvězdičkou, pokud jsou pro nás tyto údaje důležité, abychom:

zpracovali cenovou nabídku o kterou jste požádali
plnili s Vámi uzavřenou smlouvu (např. dodali výrobky, které jste zakoupili na našich internetových stránkách),
poskytli Vám službu, o kterou jste požádali, nebo
splnili právní požadavky (např. fakturace)
Jestliže údaje opatřené hvězdičkou neposkytnete, může to ovlivnit naši schopnost poskytovat Vám výrobky a služby. Pro účely uzavření smlouvy a zajištění dodání objednávky jsou Vámi poskytnuté osobní údaje nevyhnutelné.

Správa nákupů a objednávek

Informace shromažďujeme během nákupního / poptávkového procesu na internetových stránkách/na stránkách sociálních sítích SUN Professionals s.r.o., www.pergoly.info nebo v prodejně. Pro účely zpracování cenové nabídky, uzavření smlouvy a zajištění dodání objednávky jsou Vámi poskytnuté osobní údaje nevyhnutelné.

Údaje o Vás mohou zahrnovat:

jméno a příjmení,
e-mailovou adresu
adresu (dodací a fakturační)
telefonní číslo
osobní popis nebo preference
profil na sociálních sítích (v případě, že používáte přihlášení pomocí účtu na sociálních sítích nebo s námi tyto osobní údaje sdílíte)
informace o transakci, včetně zakoupených / poptávaných výrobků a polohy prodejny/výdejny
platební údaje, nebo
historii nákupů
Cílem je poskytnout Vám službu, o kterou jste požádali (zpracování cenové nabídky / nákup):

zpracovat cenovou nabídku na poptávaný výrobek
navrhnout vhodné řešení Vámi poptávané realizace
informovat Vás, jakmile bude výrobek, který jste si chtěli zakoupit dostupný
zpracovat a sledovat Vaši objednávku, včetně dodání výrobku na Vámi uvedenou adresu
spravovat platbu Vaší objednávky. Upozorňujeme, že platební údaje (číslo kreditní karty/informace o účtu PayPal/údaje o bankovním účtu) neshromažďujeme přímo, ale prostřednictvím poskytovatelů platebních služeb
spravovat jakoukoli komunikaci týkající se Vaší objednávky
zabezpečit transakce pro případ podvodu. Upozorňujeme, že pro detekci podvodu a zajištění, aby platba byla dokončena a provedena Vámi či osobou, kterou jste k tomu oprávnili, používáme řešení nezávislého poskytovatele
mít možnost upravit Váš profil, pokud provedete nákup pomocí údajů o účtu
měřit Vaší spokojenost
spravovat jakýkoli spor týkající se nákupu

VAŠE PRÁVA A MOŽNOSTI

SUN Professionals s.r.o. respektuje Vaše právo na ochranu soukromí, proto je důležité, abyste měli nad svými osobními údaji kontrolu a znali svá práva:

 • máte právo získat jasné a jednoduše srozumitelné informace o tom, jakým způsobem Vaše osobní údaje používáme a jaká jsou Vaše práva. Máte-li jakékoli dotazy či připomínky týkající se Vašich osobních údajů, kontaktujte nás
 • máte právo, aby byly Vaše osobní údaje opraveny, jsou-li nesprávné nebo zastaralé, a/nebo doplněny, jsou-li neúplné. Za tímto účelem nás kontaktujte pomocí kontaktního údaje info@pergoly.info. Máte-li vytvořený účet, může být jednodušší, opravíte-li si své údaje pomocí funkce „Přihlášení“
 • pokud byste chtěli, abychom Vaše osobní údaje smazali, kontaktujte nás na email info@pergoly.info odběr přímých marketingových sdělení můžete kdykoli odhlásit. Nejjednodušším způsobem je kliknout na odkaz „Odhlásit odběr“ v kterémkoli e-mailu nebo sdělení, které Vám zašleme. Dále nás můžete kontaktovat pomocí emailu info@pergoly.info.
  je-li zpracování Vašich osobních údajů založeno na souhlasu, můžete svůj souhlas s naším zpracováním Vašich údajů odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Učiňte tak na email info@slunce-stin.cz
 • máte právo kontaktovat úřad pro ochranu osobních údajů ve svém státě a podat stížnost proti postupům subjektu SUN Professionals s.r.o. týkajícím se ochrany údajů a soukromí. Neváhejte nás před podáním jakékoli stížnosti u úřadu pro ochranu osobních údajů kontaktovat pomocí níže uvedených kontaktních údajů
 • máte právo požádat o omezení zpracování Vašich údajů. Tímto právem se rozumí, že naše zpracování Vašich údajů je omezeno, takže je můžeme uchovávat, ale nebudeme je dále používat nebo zpracovávat. Použije se v omezených případech uvedených v Obecném nařízení o ochraně osobních údajů, přičemž těmito případy jsou:
  popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit
  zpracování je protiprávní a vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití                                                       SUN Professionals s.r.o. již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale vy údaje požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
  byla Vámi vznesena námitka proti zpracování na základě oprávněných zájmů SUN Professionals s.r.o. jakožto správce osobních údajů, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody SUN Professionals s.r.o. převažují nad Vámi oprávněnými důvody
  pokud byste chtěli požádat o omezení, kontaktujte nás pomocí níže uvedených kontaktních údajů
 • máte právo deaktivovat soubory Cookies. Nastavení internetových prohlížečů je zpravidla automaticky programováno tak, že soubory Cookies jsou povoleny, můžete to však jednoduše změnit v nastavení svého prohlížeče. Řada souborů cookies se používá na podporu použitelnosti nebo funkčnosti internetových stránek/aplikací; jejich deaktivace Vám proto může bránit v používání určitých částí internetových stránek
  Pro zpracování Vašeho požadavku můžeme požadovat doklad totožnosti.

KONTAKT

Pokud máte jakékoli dotazy či připomínky týkající se způsobu, jak nakládáme s Vašimi osobními údaji a jak tyto údaje používáme, nebo byste chtěli uplatnit kterékoli z Vašich výše uvedených práv, kontaktujte nás na info@pergoly.info.

SUN Professionals s.r.o. | Generála Šišky 2375/6 | Praha 12 | 143 00 | IČ: 27159884 | DIČ: CZ27159884